Materiały na Niedzielę Słowa Bożego

W niedzielę, 23 stycznia 2022 r., obchodzimy w Kościele powszechnym Niedzielę Słowa Bożego, która w zamyśle papieża Franciszka ma prowadzić do wzrostu świadmości religijnej oraz bliskiej znajomości Pisma Świętego. W dokumencie "Aperiut illis", który ustanawia to święto, zachęca się do uroczystej intronizacji Biblii w kościołach, poświęcenia jeszcze większej uwagi głoszeniu Słowa oraz medytacji Pisma Świętego, szczególnie przy użyciu metody lectio divina.

Materiały przygotowane przez Dzieło Biblijne