Medytacja do modlitwy "Ojcze Nasz"

Nie odmawiaj "Ojcze nasz", jeśli...


Nie mów „Ojcze”, jeśli nie zachowujesz się jak dziecko Boże.
Nie mów „nasz”, jeśli jesteś pogrążony w egoizmie.
Nie mów „któryś jest w niebie”, jeśli jesteś materialistą.
Nie mów „święć się Imię Twoje”, jeśli nie oddajesz Mu czci.
Nie mów „przyjdź Królestwo Twoje”, jeśli mylisz cele ze środkami.
Nie mów „bądź wola Twoja”, jeśli nie akceptujesz Jego woli w całości, nawet tej bolesnej.
Nie mów „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, jeśli zapominasz o tych, którzy nic nie mają.
Nie mów „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, jeśli chowasz urazę przeciw bliźniemu.
Nie mów „nie wódź nas na pokuszenie”, jeśli grzeszysz bez wyrzutów sumienia i żalu.
Nie mów „zbaw nas od złego”, jeśli nie podejmujesz jakiegokolwiek działania, by walczyć ze złem.
Nie mów „AMEN”, jeśli tego nie rozumiesz.