253. Dlaczego nie modlić się? (1 J 5,16)

 

Pytania do Biblii

Dlaczego nie modlić się?

W 1 J 5,16 św. Jan nie poleca, aby się modlono, dlaczego?

Powyższe zalecenie św. Jana należy odczytywać w dwu wymiarach. Po pierwsze, nie stanowi ono zakazu modlitwy, a jedynie wskazanie. Należy jednak przyjrzeć się kontekstowi całego listu i jego przesłaniu na temat modlitwy i grzechu, by stwierdzić, że przez grzech nie jest rozumiany pojedynczy akt dokonanym w chwilowej słabości. Grzech to radykalna decyzja oddalenia się od światłości i miłości połączona z jednoczesnym wyborem ciemności i nienawiści. Odrzucenie Boga, który jest miłością, oznacza ustawienie się w pozycji nienawiści także do braci. W związku z tym skutkiem „grzechu sprowadzającego śmierć” jest w kontekście całego Listu ustawienie się w pozycji, w której przyjęcie daru życia pochodzącego od Boga jest bardzo trudne, jeżeli nie wręcz niemożliwe.

Autor nie zabrania jednak modlitwy, ponieważ podkreśla, że Chrystus jest przebłaganiem za grzechy całego świata (2,2), więc jeżeli mówi o niemożliwych do pokonania skutkach grzechów, to mówi o tym z perspektywy człowieka. Jeżeli ten nie przyjmuje panowania Boga w swoim życiu, staje się poddanym Złego i w związku z tym nawrócenie tego człowieka jest bardzo trudne.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.