Dobre Słowo 28.02.2014 r. piątek, VII tydzień zwykły

Dobre Słowo 28.02.2014 r. – piątek, VII tydzień zwykły

 

Jk 5,9-12; Ps 103,1-4.8-9.11-12; J 17,17; Mk 10,1-12

Nierozerwalnie

Bóg kocha nas nieustępliwie. Jego miłość jest rzeczywiście nieodwołalna. Tylko kochając w ten sposób, można doświadczać, jaką siłą jest miłość. Ona jednoczy, a nie dzieli. Daje pokój, a nie szarpie i nie rozrywa. Miłość jest nierozerwalna. Jeśli ktoś nie smakuje takiej miłości od Pana Boga, to na próżno szuka jej u ludzi. Z kimkolwiek się wtedy zwiąże, to i tak się rozwiąże. A kto musi się ożenić czy wyjść za mąż, ten będzie też musiał się rozwieść.

Jezus prowokowany jest dziś przez faryzeuszów do tego, aby się wytłumaczył ze zgody Mojżesza wydanej mężom na pisanie listów rozwodowych swoim żonom. Przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc napisał wam to przykazanie. Na początku stworzenia tak nie było. Kto czyni twardym swe serce wobec przyjęcia Bożej miłości, ten i ludzkiej nie utrzyma. Czemu? Ponieważ miłość jest z Boga – jak pisze święty Jan Apostoł. Warto zatem codziennie prosić Pana i o to zabiegać: Jezu, daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. Z Jego miłością zdrowsze będzie moje podejście do innych.

Ksiądz Leszek Starczewski