Dobre Słowo 15.02.2012 r. Pootwierani

Dobre Słowo 15.02.2012 r.

Pootwierani

Ksiądz biskup Edward Dajczak wspominał kiedyś o tym, że jako chrześcijanie mamy być tak dalece przeniknięci Chrystusem w spotkaniu z Nim, że ci, którzy nie czytają Ewangelii i niegdy do nNiej nie sięgną, powinni odczytać ją z naszych twarzy i zachowań.

Dzisiaj św. Jakub mówi o tym, że każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Wiara rodzi się ze słuchania. Obecność Chrystusa w nas rodzi się ze słuchania Jego słowa.

Z tego, co słyszałem – jeśli nie jest to prawdą, znawcy z pewnością mnie poprawią – dla Żydów menora, czyli siedmioramienny świecznik, jest znakiem obecności rozpromienionego oblicza Boga, który nieustannie na nich patrzy. Czytałem, że Żydzi też patrzą na człowieka, a szczególnie na jego twarz, jako na swoistą menorę, bo mamy w twarzy siedem otworów, jest więc to odpowiednik menory. Nasza twarz ma ukazywać obecność Boga. Przez nasze oblicze ma być w nas obecny Bóg. Ale żeby tak się stało, to ta twarz i nasze oczy mają oddać to, co jest w sercu.

Patrząc z innej strony, nieprzypadkowo też mamy jedne usta, a parę uszu i oczu. Tak, jakby naturalnie w nas było zapisane to, o czym mówi św. Jakub, że każdy człowiek winien być chętny do słuchania i do przyglądania się, szukania obecności Boga, by o Nim  rzeczywiście mówić, ale mówić sobą – wprowadzać słowo w czyn. Żeby dzięki naszym zachowaniom ci, którzy patrzą, widzieli w nas działającego Boga.

Prośmy Pana o to, by nasza religijność wyrażała się w konkretnych postawach, szczególnie wobec sierot i wdów – dosłownie i w przenośni – wobec tych, którzy żyją tak, jakby nie mieli oparcia w Bogu, jakby Go nie szukali i nie doświadczyli Boga dającego oparcie.

Ksiądz Leszek Starczewski

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.