Na Piątek XVI tygodnia Okresu Zwykłego

"On też wydaje plon: 

jeden stokrotny,

drugi sześćdziesięciokrotny,

inny trzydziestokrotny."

Mt 13,23 - ewangelia mszalna

To zdanie zostało wypowiedziane przez Jezusa, gdy mówił o człowieku przyjmującym Słowo sercem dobrym i szlachetnym.

Może się wydawać, że szereg liczb podanych przez Jezusa jest jedynie wynikiem zastosowania jakiejś formy retorycznej. Kto jednak uważa, że coś on znaczy i chce doszukać się jego sensu, niech weźmie za przewodnika św. Augustyna: " 'Stokrotny' męczenników ze względu na świętość życia lub pogardę śmierci. 'Sześćdziesięciokrotny' dziewic z powodu wewnętrznej wolności, jako że walczą z przyzwyczajeniami ciała, przysługuje [też] sześćdziesięciolatkom po zakończeniu służby wojskowej albo działalności publicznej. 'Trzydziestokrotny' małżonków, jest to bowiem okres życia ludzi wojujących, ktorzy toczą bardziej uciążliwą walkę, żeby się nie dać opanować porządliwości".

Otwórzmy serca - przynieśmy plon!

Jan Budzyński