Na św.Alfonsa Liguoriego

Na św. Alfonsa Liguoriego

 

Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość (…), bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie”

 Jr 14, 20 – pierwsze czytanie mszalne

 

 W odwróceniu się ludu od Boga Jeremiasz widzi przyczynę upadku Judy.

 

 „Smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu (…), smutek zaś tego świata sprawia śmierć” (2 Kor 7, 10). Smutek, którego owocem jest nawrócenie, jest dla św. Pawła smutkiem zbawiennym: przykład takiej postawy znaleźć można w opisie postępowania króla Dawida po grzechu, którego dopuścił się względem Uriasza (por. 2 Sm 11, 2 – 12, 25) i w odnoszących się do tego wydarzenia słowach Ps 51. Widząc niegodziwość swego postępowania i żałując za popełnione czyny człowiek prawy dostrzega w sobie pragnienie zmiany, zwrócenia się ku innym, będącym źródłem pokoju serca wartościom – ku Bogu.  Niech codziennie wypowiadanym przez nas słowom: „Odpuść nam nasze winy” (Mt 6, 12) towarzyszy wewnętrzny żal za popełnione zło i pragnienie trwania przy Bogu. 

ks. Jakub Dąbrowski