Na środę XVII tygodnia zwykłego

Na środę XVII tygodnia zwykłego

 „Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą” 

Jr 15, 20 – pierwsze czytanie mszalne

 

Słowa Boga, skierowane do Jeremiasza, mające pomóc w przezwyciężeniu trapiących proroka wątpliwości.

Oczywistym i potwierdzonym przez naszą obserwację rzeczywistości wydaje się stwierdzenie: „Jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie” (Syr 2, 1). A z drugiej strony Bóg zapewnia proroka: „Ja jestem z tobą (…). Wybawię cię z rąk złoczyńców” (Jr 15, 20-21). W obliczu piętrzących się trudności, których doświadcza Jeremiasz, słowa te stanowią przypomnienie i zapewnienie. Bóg jest obecny w życiu człowieka, który stara się służyć Mu jak najlepiej (por. Jr 15, 11) – jest obecny po to, by dodać sił w przeciwnościach, by ufającej Mu osobie zapewnić zwycięstwo.

 Pamiętajmy o obietnicy Chrystusa: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2, 10). 

ks. Jakub Dąbrowski