Na św.Jana Vianney'a

Na św. Jana Marii Vianney’a

„Niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa”

  Mt 13, 58 – ewangelia mszalna 

Powyższe słowa są komentarzem ewangelisty do działalności Jezusa w Nazarecie.

Cud, by mógł zaistnieć, wymaga wiary (por. Mt 17, 20). Dlatego Jezus nie dokonuje żadnego znaku, kiedy domagają się tego uczeni w Piśmie i faryzeusze (por. Mt 12, 38-39). Jezus czyni cuda, które zwykle stanowią odpowiedź na skierowane do Niego prośby (por. Mt 9, 18-26), a człowieka, który do Niego przychodzi, najczęściej motywuje wiara (por. Mt 8, 5-13) – czasem bardzo jeszcze niedoskonała (por. Mt 8, 23-27). W tym kontekście bardziej zrozumiałe stają się słowa Jezusa: „Proście, a będzie wam dane (…). Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” (Mt 7, 7.11).

 Starajmy się o to, by nieustannie wzrastać w wierze. 

ks. Jakub Dąbrowski