Na poniedziałek XVIII tygodnia zwykłego

 

Na poniedziałek XVIII tygodnia zwykłego 

„Wy dajcie im jeść” 

Mt 14, 16 – ewangelia mszalna

Słowa, które Jezus skierował do uczniów przed rozmnożeniem chleba.

Uczniowie pragną wypełnić nakaz Jezusa – chcą dać ludziom jeść (por. Mt 14, 16). Świadczy o tym ich bezradne stwierdzenie: „Nie mamy tutaj nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb” (Mt 14, 17). Jezus wspiera ich starania, które podejmują dla zaspokojenia głodu Jego słuchaczy (por. Mt 14, 18-19). To dzięki Jego działaniu to, co niemożliwe – nakarmienie kilku tysięcy ludzi kilkoma chlebami – staje się faktem (por. Mt 14, 20). Fakt ten dokonuje się jednak także dzięki zaangażowaniu uczniów, dzięki temu, że motywowani wiarą pragną odpowiedzieć na niemożliwe z pozoru do wypełnienia wezwanie Jezusa: „Wy dajcie im jeść” (Mt 14, 16). 

Niech towarzyszy nam dziś przekonanie, że „wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9, 23).

                                                                                                                                  ks. Jakub Dąbrowski