Na św. Dominika

Na św. Dominika

Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! 

Mt 14, 27 ewangelia mszalna

Powyższe słowa kieruje Jezus do uczniów, którzy zlękli się, ujrzawszy Go kroczącegopo jeziorze. Niejednokrotnie na kartach Pisma Świętego Bóg kieruje do człowieka wezwanie:

Nie bój się Nie bójcie się (por. Joz 8,1; Iz 35, 4; Mk5, 36). Lęk jest zwykle odpowiedzią człowieka na to, co niewytłumaczalne, coniemożliwe do zrozumienia nieraz stanowi też reakcję na objawienie się,obecność Boga (por. Mk 4, 41). Tymczasem Bóg oczekuje postawy odwagi (por. Mt 14,27), odpowiedzi na Jego działanie. Bóg pragnie, by człowiek wszedł w zainicjowanyprzez Niego dialog miłości (por. Łk 1, 26-38). Jego obecność ma umocnić wiarę, dodaćsił do kroczenia przez życie pomimo przeciwności, z którymi niejednokrotnie musimysię zmagać.

Prośmy Boga, by na drodze naszego życia nie zabrakło nam odwagi.

ks. Jakub Dąbrowski