Na św. Klary

Na św. Klary 

„Ja jestem, Ja jeden i nie ma ze Mną żadnego boga”

Pwt 32, 39 – psalm responsoryjny

 

Słowa Boga, który zapowiada ocalenie swego ludu.

Wyznanie wiary Izraela koncentruje się wokół „Szema”: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym” (Pwt 6, 4). Uznanie jedyności Boga powinno pociągać za sobą konsekwencje w myśleniu i postępowaniu człowieka: „Będziesz miłował…” (Pwt 6, 5). Bóg stworzył nas dla siebie, jako skierowanych ku Niemu (por. św. Augustyn, „Wyznania” I, 1)… Niepokój serca, powodowany przez przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne, jest skutkiem zapoznania tej właśnie prawdy: „Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie” (św. Augustyn, „Wyznania” I, 1).

Niech słowa psalmisty: „Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować” (Ps 118, 28) będą dziś naszą modlitwą.

 

ks. Jakub Dąbrowski