Na Św. Jacka

"Wy jesteście światłem świata"

Mt 5,14 - responsorium po II czytaniu  z godziny czytań

"Do natury światła należy - pisze św. Hilary - że gdziekolwiek zostanie wniesione, wszędzie roztacza blask; wniesione zaś do domu usuwa ciemności blaskiem jasności. Świat pozbawiony znajomości Boga pozostaje w ciemnościach niewiedzy. Apostołowie wnoszą do niego światło wiedzy. Jaśnieje poznanie Boga. Gdziekolwiek pojawią się nikłe postacie apostołów, tam światło rozprasza ciemności". Choć ziemskie życie Apostów zakończyło się wiele lat temu, do dziś ich światło świeci światu. Rozbłyskują bowiem słowa ich nauki,  która została spisana w ksiegach Biblii oraz przekazana w Tradycji. Głoszą ją ich następcy - biskupi. Zanoszą ją do kolejnych narodów ci, którzy jak św. Jacek Odrowąż, weszli w trud apostolskich podróży. Wreszcie każdy człowiek zanurzony przez chrzest w Jezusie - prawdziwej Światłości Świata - wyznający objawione prawdy, wypełniający je w swoim życiu, trwający w  Kościele zbudowanym na "fundamencie Apostołów" współświeci z Nauczycielem i Jego pierwszymi uczniami.

"Niech świeci wasze światło przed ludźmi!" (w. 16)

Jan Budzyński