Na Piątek XIX tygodnia Okresu zwykłego

"Czyż i ty nie powinieneś ulitować się

nad swoim współsługą,

jak ja ulitowałem się

nad tobą?"

Mt 18,33 - ewangelia mszalna

W Jezusowej przypowieści takie pytanie król zadaje swojemu słudze któremu darował całość wielkiego długu;  tenże zaś sługa nie darował swojemu dłużnikowi.

"Pan udziela przebaczenia za zbrodnię - pisze św. Hilary - z racji wyznania wierzących, to jest przez dar chrztu udziela łaski zbawienia tym, którzy Mu uwłaczali i Go prześladowali. Tym bardziej powinniśmy przebaczać bez ograniczeń oraz nie zastanawiać się, który raz przebaczamy. Powinniśmy nawet zaprzestać gniewać się na tych, którzy grzeszą przeciwko nam, choćby gniew wydawał się całkiem uzasadniony. Ten wypracowany nawyk przebaczania poucza nas, że dlatego nie powinniśmy się wcale gniewać, ponieważ Bóg bez żadnej naszej zasługi, a tylko darem swej dobroci udziela przebaczenia wszystkich bez wyjątków naszych grzechów. I nie prowinniśmy się ograniczać w udzielaniu przebaczenia, kierując się Prawem, skoro przez łaskę Ewangelii Bóg nie ograniczył się w udzielaniu nam przebaczenia".

Przebaczajmy podobnie jak Bóg nam przebacza!

oprac. Jan Budzyński