Na NMP Królowej

Królowa w złocie z Ofiru

stoi po Twojej prawicy

Ps 45(44),10 - responsorium po I czytaniu z godziny czytań

Powyższe zdanie stanowi część opisu ceremonii zaślubin pary królewskiej.

Królowa - małżonka mesjańskiego Króla - to Kościół, który Chrystus umiłował "i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszyło słowo, aby osobiście stawić przed sobą jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego" (Ef 5,25b-27). Dlatego Apostoł Paweł napisał do nowonawróconych chrześcijan: "Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę" (2 Kor 11,2). Dlaczego jednak w liturgii tenże Kościół odnosi słowa Psalmy 45 do Maryi? Odpowiedź daje Sobór Watykański II: "Boża rodzicielka jest, jak uczył już święty Ambroży, pierwowzorem (typus) Kościoła w porządku mianowicie wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem" (Lumen Gentium 63).

Czcijmy Najświętszą Maryję Pannę Matkę Pana, Kościoła i Oblubienicę Boga!

Jan Budzyński