Na Środę w II tygodniu Okresu Wielkanocnego

"Tak Bóg umiłował świat,

że Syna swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie zginął, ale miał życie wieczne."

J 3,16 - śpiew przed ewangelią, ewangelia mszalna i antyfona do pieśni Zachariasza

Jezus wypowiedział powyższe słowa, gdy wyjaśniał Nikodemowi tajemnice: wywyższenia Syna Człowieczego i zbawienia człowieka przez wiarę w Niego.

Jak wielce człowiek został umilowany!
Miłuje go sam Bóg wszechmogący i nieskończony.
Miłuje go - grzesznika.
Miłuje go ofiarując Tego, który jest Mu najbliższy - Syna swego Jednorodzonego.
Miłuje go chroniąc przed utratą życia, które na początku otrzymał.
Miłuje go udzielając najcenniejszego daru - życia wiecznego, czyli radowania się Bogiem.

Miłujmy więc Boga i razem z Bogiem!