Na Czwartek II tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne"

J 3,36 - ewangelia mszalna

Powyższe słowa wypowiedział św. Jan Chrzciciel, gdy wyjaśniał uczniom sens posłannictwa swojego i Chrystusowego. 

Syn Boży jest nazywany życiem wiecznym, gdyż posiada je w sobie. Kto przylgnął do Syna jak uczeń do mistrza, kto zaufał Mu i wyrzekł się siebie, kto oddał się Jemu,  ten przystąpił do źródła. Może teraz czerpać z Jego niewyczerpanej obfitości. Kto przyjął Słowo, które stało sie ciałem, uwierzył w Jego moc zdolną przemienić wnętrze czlowieka, ten dzięki Jednorodzonemu Synowi Bożemu staje się przybranym Synem Bożym i otrzymuje swój udział w niekończoności Boga.

Wierzmy w Syna, abyśmy żyli!