Na Środę IV tygodnia Okresu Wielkanocnego

"Ja jestem światłością świata"

J 8,12 - śpiew przed Ewangelią

Jezus wypowiada powyższe słowa w czasie Święta Namiotów będącego wspomnieniem eksodusu.

Bóg wyprowadził Naród Wybrany z Egiptu i wiódł go przez pustynię. W wędrówce poprzedzał swój lud jako słup obłoku za dnia i jako słup ognia w nocy. Rozjaśniając mroki wskazywał Izraelitom drogę przez obcą ziemię i umożliwiał bezpieczny pochód.

Jezus swoją mauką i cudownymi znakami wskazuje drogę wiodącą do życia wiecznego. Objawiona przez niego mądrość pozwala bezpiecznie przejść przez świat i dojść do domu Ojca.

Słuchajmy słów Pana i wspominajmy Jego dzieła! Zachowujmy je głęboko w swoim sercu, aby światło życia w nas było!