Kaplica Adama

Kaplica Adama w Bazylice Grobu Pańskiego (fot. ks. Marcin Zieliński)

Kaplica Adama znajduje się pod Kalwarią, w bezpośrednim sąsiedztwie skały, na której został ukrzyżowany Chrystus. Starożytna legenda mówi, że krzyż Jezusa był osadzony dokładnie nad grobem Adama i w momencie śmierci krew Jezusa spłynęła obficie na czaszkę prarodzica, oczyszczając w ten sposób cały rodzaj ludzki z jego grzechów. W kaplicy, skonstruowanej w średniowieczu, znajduje się niewielkie okno, które pozwala widzieć Skałę Ukrzyżowania, czyli Golgotę. Miejsce to znajdowało się w starożytnym kamieniołomie. Skała, na której znajdował się krzyż Jezusa, została pozostawiona przez kamieniarzy, ponieważ była pełna pęknięć i szczelin i nie można tam było pozyskać kamień dobrej jakości. Ten opuszczony występek skalny miał kształt czaszki i stąd pochodzi nazwa aramejska Gulgalta i łacińska Calvaria, która oznaczają dokładnie „Miejsce Czaszki”.
Ks. Marcin Zieliński