Kodeks 0171

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać kodeks w wysokiej jakości)

Kodeks datowany na III lub IV w. po Chr. Do czasów obecnych zachowały się trzy fragmenty dwóch kart z tekstami Ewangelii Mateusza (10,17-23.25-32) oraz Ewangelii Łukasza (22,44-50.52-56.61.63.64). Oryginalny rozmiar karty wynosił 15 x 11 cm. Tekst pisany jest w dwóch kolumnach na stronę, 24 linijki w kolumnie. Typ tekstu jest określany jako zachodni, a manuskrypt zaliczony został do IV-ej kategorii świadków tekstu Nowego Testamentu. Manuskrypt powstał najprawdopodobniej w Egipcie, choć niektórzy uczeni twierdzą, że do Egiptu został przywieziony skądinąd, gdyż kodeks potwierdza zachodnią tradycję tekstową. Manuskrypt odkryty został w Hermopolis w Egipcie w latach 1903-19905. Zachowane fragmenty kodeksu przechowywane są w Biblioteca Laurenziana we Florencji (a i b) oraz w Staatliche Museen zu Berlin (c). W powyższym linku znajduje się wgląd w kartę florencką

Ciekawostki:

  • Za powstaniem manuskryptu stoi najprawdopodobniej profesjonalny skryba.
  • W wielu miejscach tekst manuskryptu jest jedynie parafrazą tekstu biblijnego.
  • Jest to najstarszy manuskrypt poświadczający fragment Łk 22,43-44.
  • Kodeks nie zawiera wierszy Łk 22,51 oraz Łk 22,62.
  • Pominięty został także werset Mt 10,33, który późniejszy korektor napisał nad tekstem mniej starannym pismem, mniejszymi literami.
  • Tekst powstał na pergaminie, co jest o tyle wyjątkową sytuacją, że w czasach powstania manuskryptu głównym materiałem piśmiennym był papirus.

(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.