Papirus nr 99 P99

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać papirus w wysokiej jakości.)

Manuskrypt spisany w formie kodeksu, pochodzący z IV lub V w. po Chr. Zachowane fragmenty czterech kart zawierają fragmenty Listów św. Pawła (Rz 1,1; 2 Kor 1,3-6; 1,6-17; 1,20-24; 2,1-9; 2,9-5,13; 5,13-6,3; 6,3-8,13; 8,14-22; 9,2-11,8; 11,9-23; 11,26-13,11; Ga 1,4-11; 1,18-6,15; 1,14-2,4; 2,4-3,19; 3,19-4,9; Ef 1,4-2,21; 1,22(?); 3,8-6,24). Tekst zasadniczo określany jest jako zbiór niepołączonych ze sobą fragmentów Listów św. Pawła, które mogły służyć jako ćwiczenie w szkole dla pisarzy (Elliot). Ponadto w manuskrypcie znaleźć można słownik łaciński oraz elementy gramatyki greckiej. Rękopis obecnie przechowywany jest w Chester Beatty Library w Dublinie.


(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.