Papirus nr 114 P114

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać papirus.)

Manuskrypt spisany w formie kodeksu, pochodzący z III w. po Chr. Z całego dzieła do czasów współczesnych dotrwał jedynie jeden kawałek karty zapisanej Listem do Hebrajczyków (1,7-12). Tekst jest zbyt krótki (składa się z 43 liter)  i fragmentaryczny (tylko jedno słowo, rhabdos 'berło' z Hbr 1,8, jest zachowane w pełni), by jasno ustalić jego przynależność do którejkolwiek rodziny tekstów, choć uczeni czasem nieśmiało wskazują na typ aleksandryjski. Wiąże się to z poświadczaniem frazy ως ιματιον w Hbr 1,12. Występuje ono tylko w rękopisach aleksandryjskich: P46 (Chester Beatty II) oraz Kodeksy: Synaicki, Aleksandryjski i Watykański. Frazy tej nie poświadczają manuskrypty należące do rodziny bizantyjskiej oraz zachodniej. Manuskrypt nie zawiera żadnych wyjątkowych lectiones variantes. Rękopis odnaleziony został w Oxyrynchos, w Egipcie, a obecnie przechowywany jest w Ashmolean Museum w Oksfordzie.


(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.