Kodeks 071

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać kodeks w wysokiej jakości)

Kodeks datowany paleograficznie na V/VI w. po Chr. Do czasów obecnych zachował się jedynie fragment pojedynczej pergaminowej karty z tekstem Ewangelii Mateusza (1,21 - 2,2). Typ tekstu określany jest jako  aleksandryjski, a ze względu na wczesny czas powstania manuskrypt zaliczony został do II-ej kategorii świadków tekstu Nowego Testamentu. Wydanie krytyczne Nowego Testamentu Nestle-Aland (NA 27) umieszcza dokument wśród świadków 1-ego rzędu, to znaczy cytowany jest jako rękopis zbliżony do oryginału. Manuskrypt powstał w Egipcie, a odnaleziony został w Oxyrynchos na początku XX w. Obecnie znajduje się on w Houghton Library na Uniwersytecie Harvarda, gdzie trafił jako dar Egypt Exploration Society za pomoc w sfinansowaniu wykopalisk w Oxyrynchos.

Ciekawostka: Na podstawie tekstu wiadomo, że skryba był nieuważny lub nie znał zbyt dobrze języka greckiego. Np. w participium legontes, opuścił końcowe sigma, a forma czasownikowa teksetai, zapisana została jako teksete. Niektóre z błędów zostały poprawione przez późniejszego redaktora, jednak część z nich uszła uwadze także tego człowieka.

 

(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.