Kodeks Waszyngtoński (Codex Washingtonianus) W 032

(Kliknij w powyższy obrazek, by przeglądać tekst oryginalny w wysokiej jakości. Uwaga: Strona INTF działa bardzo powoli, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość przy korzystaniu z niej. Poruszanie się po manuskrypcie umożliwia i ułatwia rozwijalne menu "Liste Catalog" - w zakładce "Pages" mamy dostęp do miniatur wraz z podanymi siglami, które zawiera dana karta.)

W przypadku wolniejszych połączeń internetowych (i mniej cierpliwych użytkowników) zapraszamy do skorzystania z wysokiej jakości facsimile z wprowadzeniem - kliknij TUTAJ.

Jeden z najstarszych kodeksów starożytności chrześcijańskiej. Jego pochodzenie datuje się na IV/V w. po Chr. a miejscem powstania był Egipt. Na 187 kartach zawiera cztery ewangelie w nastepującej kolejności: Mateusza, Jana, Łukasza, Marka. Tekst jest eklektyczny, łączący znane tradycje tekstualne. Cechą charakterystyczną tego kodeksu jest tzw. Logion Freera w Mk 16,14:

Oni usprawiedliwiali się, mówiąc: Ten wiek bezprawia i niewiary jest pod Szatanem, który nie pozwala prawdzie i mocy Bożej przezwyciężyć dzieła duchów nieczystych. Dlatego objaw swoją sprawiedliwość teraz – tak oni powiedzieli do Chrystusa. A Chrystus odpowiedział im: wypełnił się limit lat mocy Szatana, ale zbliżają się inne straszne rzeczy. Za tych, którzy zgrzeszyli zostałem wydany na śmierć, aby oni mogli wrócić do prawdy i nie grzeszyć więcej, aby w niebie mogli odziedziczyć duchową i niezniszczalną chwałę sprawiedliwości.

(Powrót do wyboru kategorii)

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.