Najstarszy kościół w Iraku

Nie tylko Polska, ale także wiele innych krajów może poszczycić się historią ozdobioną wieloma kulturami oraz religiami. Ze względu na zniszczenia wojenne i trudną sytuację, naukowcy mają nadzieję, że uda się dokładniej zbadać

Najstarszy kościół w Iraku

Podjęty w 2007 roku rozwój lotniska w Nadżaf w Iraku zaowocował odkryciem najstarszego znanego kościoła chrześcijańskiego na terytorium Iraku. Zbudowany ok. 1700 lat temu budynek dotarł do naszych czasów już tylko w formie ruin, które wymagają dalszego, właściwego badania, ale odkrycie dokonane w czasie wojny połączyło się z brakiem funduszy i skutecznie ograniczyło możliwość naukowego zbadania tego wyjątkowego miejsca. Pozostałości świadczą o obecności rozkwitającej wspólnoty chrześcijańskiej już w pierwszych wiekach po narodzeniu Chrystusa. Niektórzy z naukowców sądzą, że miejsce to znane jest w źródłach historycznych jako Hira, centrum arabskich chrześcijan, zwolenników nauki Nestoriusza. Chrześcijaństwo dotarło na te tereny najprawdopodobniej dzięki dynastii chrześcijańskich arabów – Lakhmidów, którzy w Hira urządzili w 266 r. po Chr. stolicę swojego królestwa. Odkrycie najstarszego kościoła zachowanego w Iraku jest odbiciem bogatego i zróżnicowanego kulturowego dziedzictwa w Iraku. Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości będzie można w tym miejscu przeprowadzić właściwe wykopaliska.


 

opracował: B. Sokal
na podstawie doniesień prasowych

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.