pope

Diecezja Poznańska

X. Tydzień Biblijny

„Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”

X. Tydzień Biblijny rozpocznie Niedziela Biblijna 15.04.2018. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu.

.