pope

Diecezja Radomska

Zaproszenie do św. Łukasza w Radomiu

DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II
DIECEZJI RADOMSKIEJ
oraz Proboszcz Parafii pw. św. Łukasza
w Radomiu

Z A P R A S Z A

na Eucharystię oraz

ostatnią katechezę biblijną z cyklu

„Biblia znana i nieznana

Ks. Dr. JACKA KUCHARSKIEGO

pt.
Gdzie dziś szukać Zmartwychwstałego Chrystusa w Kościele?

Interpretacja Łukaszowej perykopy o uczniach zmierzających do Emaus” (Łk 24,13-35)

 

ŚRODA, 21 czerwca  2017 r., kościół pw. Św. Łukasza w Radomiu, godz. 18.00

Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
Ks. Jacek Kucharski
Proboszcz Parafii pw. św. Łukasza
Ks. Marian Mazurkiewicz

św. Łukasza w Radomiu