97. Czy Bóg każe kłamać?

 

Pytania do Biblii

Czy Bóg każe kłamać?

"Dał więc Pan teraz ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków." 1 Krl 22, 23. Jak mam rozumieć ten cytat?

W wydarzeniach opisywanych przez Biblię równolegle biegną dwa nurty proroctwa: (nazwijmy umownie) ‘prawdziwe’ oraz ‘fałszywe’. Stwierdzić można, że ‘prawdziwe’ proroctwo to jest to pochodzące od Boga, natomiast ‘fałszywe’ wynika tylko z przemyśleń ludzkich lub wprawiania się w stan ekstazy. Takie grupy proroków ekstatyków spotykane są bardzo często w Biblii, wystarczy wspomnieć słynną scenę „pojedynku” proroków Baala z Eliaszem (1 Krl 18,20-40). Ci pierwsi tańczyli, nacinali skórę ostrymi narzędziami, by w ten sposób zapewnić sobie wysłuchanie swych modlitw.

Tymczasem dla współczesnych wydarzeniom opisywanym w Biblii prawda o pochodzeniu proroctwa od Boga mogła być weryfikowana w sposób „empiryczny” praktycznie tylko w jeden sposób. Czynnikiem wyznaczającym prawdziwość bądź fałszywość proroctw było ich spełnianie się. Takie też wytyczne zostały zapisane w Pięcioksięgu (Pwt 18,15-22). Inną wytyczną stanowiło odniesienie osobiste proroka, jeżeli miałby on nakłaniać do czczenia obcych bogów, miał on zostać ukamienowany (Pwt 13,2-12).

Pamiętając to wszystko musimy jeszcze spojrzeć na inny element funkcjonowania posłannictwa prorockiego, który panował w starożytności, jednak w czasach współczesnych został przez wielu ludzi zapomniany. W Izraelu długo rozwijała się myśl o monoteizmie, czyli o religii, w której czci się jednego (jedynego) boga, natomiast pozostali nie istnieją. Przez długi czas uważano Boga za dawcę wszystkiego, co dotyczy ludzi – czy to dobra, czy zła. Także działanie złego ducha wiązało się ściśle z powierzeniem mu przez Boga określonego zadania. Tak jest np. w przypadku Hioba (Hi 1) lub Saula (1 Sm 16,14).

Zatem, także fałszywe proroctwo wypowiedziane przez tłum proroków w Księdze Królewskiej związane jest z osobą Boga, który posłał złego ducha. Niespełnienie się proroctwa miało służyć dyskredytacji owych wieszczków, by uwydatnić prawdziwego proroka – Micheasza.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.