98. Jak ON może tego nie wiedzieć?


 

Pytania do Biblii

Jak On może tego nie wiedzieć?

Dlaczego w Ewangelii Marka (Mk 13) Jezus mówi, że „o dniu owym (paruzji) nikt nie wie, tylko Ojciec”? Czy Jezus, który jest jedno z Ojcem też tego nie wie? Czy dobrze rozumuje, że nie wie tego Syn w kenozie, uniżeniu samego siebie, nie byciu na równi z Bogiem, o którym mówi Paweł w liście do Filipian, a Jezus jako Bóg to wie, bo jest równy Ojcu?

W przypadku odpowiedzi na trudne pytania biblijne musimy troszczyć się przede wszystkim o to, by wniknąć w myśl autora biblijnego oraz poznać intencję teologiczną twórcy każdej księgi. W związku z tym zanim przejdziemy do szukania wskazówek w innych księgach biblijnych, trzeba najpierw starać się znaleźć odpowiedź w ramach księgi.

Jako chrześcijanie, nie możemy odrzucić twierdzenia, że Jezus jest równy w bóstwie Ojcu i Duchowi Świętemu, ale nie możemy tego twierdzenia, pochodzącego z Ewangelii Jana (10,30) używać jako punkt wyjścia dla analizy fragmentu innej ewangelii, autorem której jest Marek. Dlatego też trzeba najpierw poznać specyfikę języka drugiego ewangelisty.

Język drugiej Ewangelii zdradza bardzo wiele semityzmów, zarówno w słownictwie, jak i sposobie łączenia zdań. Najczęstszym przykładem obecności semickiej mentalności autora jest tzw. składnia parataktyczna, czyli łączenie zdań poprzez proste „i” (np. „poszedł i zobaczył i powiedział”), w miejsce używania zdań podrzędnie złożonych (tzn. „poszedł, a gdy zobaczył, wtedy powiedział”). Jeżeli natomiast chodzi o ten werset, zauważyć należy obecność czasownika „wiedzieć”, który w języku hebrajskim przyjmuje całą gamę znaczeń, wśród których oznaczenie abstrakcyjnej wiedzy zajmuje ostatnie miejsce.

Jeżeli natomiast chodzi o to, czy Jezus w naturze boskiej wie o tym, natomiast w ludzkiej nie ma o dniu sądu pojęcia, trzeba być ostrożnym. Co prawda, nie możemy popaść w tzw. monoteletyzm, ale znowu odpowiedź nam przyniesie druga ewangelia. W niej termin Syn użyty zostaje trzydzieści pięć razy, odnosząc się do Jezusa ok. 30 razy. Co ciekawe, tytuł ten odnosi się przede wszystkim do boskiej władzy i natury, jaką dysponuje Chrystus – zob. Mk 1,1.11; 2,10; 3,11; 13,26 itd.

Komentatorzy zwracają uwagę, że Boża „znajomość” dnia, oznacza przede wszystkim niezależne decydowanie o jego nadejściu. To do Boga należy decyzja, kiedy ma nadejść dzień ostateczny, i nikt nie może na tę decyzję wpłynąć.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.