231. Jak zaprzeć się samego siebie?

 

Pytania do Biblii

Jak zaprzeć się samego siebie?

Co to znaczy, że żeby iść za Jezusem trzeba zaprzeć się samego siebie?

Użyty w tekście biblijnym czasownik używany jest w kilku głównych kontekstach, przyjrzymy się dwu, które najbardziej pomogą nam zarysować odpowiedź na to pytanie. Po pierwsze, pojawia się on w logionie o zaparciu się samego siebie jako warunku podążania za Jezusem, ale po drugie, użyty on jest w tekstach, w których mowa jest o wyparciu się Jezusa przez Piotra w czasie sądu przed Piłatem (zob. Mt 26, 34.35.75; Mk 14,30.31.72; Łk 22,34.61).

W czasie wydarzeń z Wielkiego Piątku Piotr całkowicie zaprzecza wobec ludzi jakiejkolwiek relacji z Jezusem, w celu ratowania swojego życia. To właśnie pokrywa się mocno z istotą zapierania się samego siebie. Używając tego samego czasownik autorzy biblijni przekazują, że zaparcie się samego siebie polega na zerwaniu wszystkich przywiązań do swoich złych skłonności, grzechów i lenistwa, by oddać całe swoje życie Jezusowi i żyć tym, co On nauczał i czego żądał od swoich wyznawców.

Idealnym przykładem realizacji w życiu tego wezwania jest św. Paweł. On sam i św. Łukasz dużo miejsca poświęcają opisowi zerwania z jego życiem sprzed nawrócenia, by na jego tle wyraźniej widoczne stało się życie z Jezusem, kiedy to kierowany natchnieniami Ducha Świętego realizuje to, czego chce od niego Bóg. Takie życie prowadzi do tego, że może on napisać słowa: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Oddanie swojego życia Jezusowi, by za Jego wskazaniami prowadzić życie w Duchu jest tym, co Jezus, a za nim także ewangeliści, nazywają „zaparciem się samego siebie”.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.