240. Czy złamano prawo rzymskie kamienując Szczepana?

 

 

Pytania do Biblii

Czy złamano prawo rzymskie kamienując Szczepana?

Czy Żydzi złamali prawo rzymskie, kamienując Szczepana (Dz 7,54-60)? Z jakimi sankcjami, ze strony okupanta, mogli/musieli liczyć się z tego powodu?

Kamienowanie w czasach Jezusa było karą stosowaną bardzo rzadko. Po pierwsze, zauważyć można tendencję do coraz łagodniejszego podchodzenia do przestępców, a po drugie ze względu na okupację rzymską wydawanie i egzekwowanie wyroków śmierci należało wyłącznie do administracji rzymskiej. Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły, który pozwalał Żydom na wydawanie i wykonywanie wyroków, była sytuacja pochwycenia kogoś na bluźnierstwie wobec Boga. Taki casus zapisany był w Kpł 24,13-16 i prawdopodobnie był stosowany do prób zlinczowania Jezusa w J 8,59 oraz 10,31-33.

Trudno dokładnie odtworzyć warunki koniecznie do zaistnienia „uprawomocnionego” kamienowania przez Żydów. Zauważyć jednak można, że zarówno Jezus jak i Szczepan napotykają na opór w miejscu o charakterze religijnym (świątynia) i dotyczy spraw teologicznych. Można przypuszczać, że przywilej wydawania wyroków śmierci dla złapanych in flagranti na bałwochwalstwie miał za zadanie pilnować porządku w świątyni, w celu niedopuszczenia do sprawowania w niej obrzędów pogańskich. Ale jak było naprawdę nie można stwierdzić z całą pewnością na podstawie danych biblijnych.

Z danych archeologicznych wiadomo, że kara śmierci przeznaczona była także dla wszystkich pogan, którzy weszliby na teren świątyni. Jednak nie ma pewności, czy wykonanie tego wyroku należało do straży świątynnej, czy może należało pochwyconego delikwenta dostarczyć Rzymianom. Drugie rozwiązanie zdaje się bardziej prawdopodobne, jak sugerują pisma Józefa Flawiusza potwierdzającego, jak trudno było przekonać okupantów rzymskich do wydania wyroku śmierci z powodów religijnych.

W przypadku, gdyby Żydzi wydali i wykonali wyrok śmierci bez zatwierdzenia rzymskiego, należałoby się spodziewać interwencji rzymskiej – wyłapania i ukarania winnych tego czynu. Józef Flawiusz wspomina historię, gdy Annasz ukamienował Jakuba bez zgody władzy rzymskiej. Kosztowało go to utratę stanowiska arcykapłana. Warto podkreślić, że został on ukarany nie za ukamienowanie Jakuba, ale za ukamienowanie go bez zgody władzy rzymskiej.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.