237. Czy Piotr był uczniem Jana Chrzciciela?

 

Pytania do Biblii

Czy Piotr był uczniem Jana Chrzciciela?

Czy opierając się na tekście J 1,40-42 można sądzić, że św. Piotr był wcześniej uczniem Jana Chrzciciela?

Nie, tekst biblijny wyraźnie stwierdza, że do uczniów Jana Chrzciciela należeli Andrzej oraz druga osoba niewymieniona z imienia, tradycyjnie utożsamiana z autorem Ewangelii. Teksty biblijne stwierdzają, że Piotr był rybakiem, pracującym w Galilei, podczas gdy Jan Chrzciciel działał w Judei, co potwierdza J 3,22-23. Właśnie w Galilei, jak potwierdzają ewangelie synoptyczne nastąpiło jego powołanie,  więc nie miał technicznej możliwości spokojnie łowić ryby w Jeziorze Galilejskim oraz jednocześnie być uczniem Jana Chrzciciela w Judei. Nie jest wykluczone, że jeżeli jego brat (choć termin ten posiada w mentalności semickiej bardzo szerokie znaczenie) był uczniem Jana Chrzciciela, mógł o nim słyszeć, ale raczej nic nie wskazuje, by sam Piotr był związany z Janem Chrzcicielem relacją Nauczyciel-Mistrz.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.